KNJIŽNICA

COBISS+

 

Glasbena šola Jesenice
Knjižnica
Cesta Franceta Prešerna 48
4270 Jesenice

 

KNJIŽNICA S POSLUHOM

 

Cobiss

 

Novosti

 

Pristopna izjava

 

Kontaktni podatki:
E-mail : gsjes.knjiznica@siol.net 
Telefon : 040 883 074

 

Vpisnine in članarine ni.

 

Pohvale in pritožbe: gsjes.knjiznica@siol.net

 

Zgodovina

knjižnica je pričela z delovanjem junija 2003

 

Sigla
55608

 

Poslanstvo
zagotavljanje informacij in idej
vseživljenjsko učenje 
razvijanje domišljije
(po IFLA/UNESCO-vih smernicah za šolske knjižnice)

 

Vizija
Knjižnica naj se razvije v vzorno vodeno knjižnico in informacijsko središče z dostopom do gradiva in opreme. Postane naj središče učenja, izobraževanja in srečevanja za svoje primarne uporabnike.

 

Katalogi : računalniški katalog
- sistem COBISS (plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search)

 

Vrste knjižničnega gradiva

- knjižno gradivo: psihologija, družbene vede (vzgoja in izobraževanje, delovno pravo), glasba, zgodovina
- neknjižno gradivo (predvsem notno)
- serijske publikacije

Hranimo tudi fotografsko in video gradivo o dogajanju na Glasbeni šoli Jesenice ter notni arhiv Ženskega pevskega zbora Milko Škoberne Jesenice.

 

Komu je knjižnica namenjena
učiteljem in učencem Glasbene šole Jesenice, ki so člani šolske knjižnice
- gradivo se lahko izposoja tudi zunanjim uporabnikom

 

Knjižničarji : spoštovanje etičnega kodeksa.

 

Rok izposoje gradiva:
gradivo, ki ni namenjeno uporabi pri pouku: 14 dni
gradivo, ki je namenjeno za uporabo pri pouku : 360 dni

 

Možno je naročanje in rezerviranje gradiva na vseh kontaktnih naslovih knjižnice ter preko sistema COBISS.

Možna je medknjižnična izposoja gradiva. Pozanimajte se na vseh kontaktnih naslovih knjižnice.

V knjižnici je na voljo za uporabo tudi računalnik : Word, Excel, dostop do svetovnega spleta, elektronske pošte in računalniškega kataloga knjižnice.

Ni dovoljeno : brisanje ali nameščanje programov ali njim pripadajočih datotek in uničevanje katerega koli dela pripadajoče strojne opreme računalnika.

S knjižničnim gradivom ravnajte skrbno. Poškodovano ali izgubljeno gradivo nadomesti uporabnik z novim ali po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarjem/-ko.

 

Vabljeni v knjižnico!

 

POVEZAVE

 

Dobreknjige.si

Gorenjci.si

Kamra

Občinska knjižnica Jesenice

Vprašaj knjižničarja

dLib

Modri pes