Ostali delavci

 

Ana Jakelič, tajnica (gsjes.tajnistvo@siol.net)

Alenka Gruškovnjak, čistilka
Klemen Smolej, hišnik