Program - Ples

 

PREDŠOLSKI PROGRAM

 

PLESNA PRIPRAVNICA - starost 6 let, pouk 2x tedensko 45 minut.

Program traja tri leta.

 

BALET

 

PREDMET NIŽJA STOPNJA VIŠJA STOPNJA SKUPAJ
BALET 4 2 6